Tidevann

Om tjenesten

Tjenesten er utviklet av undertegnede på fritiden og vil alltid være reklamefri. Tidevannsdata hentes fra Kartverkets API for havnivå.

Dersom du finner nytte i denne applikasjonen, og ønsker å bidra med et lite beløp for videre drifting, så settes det stor pris på det, men det er selvsagt helt frivillig.

Vipps Logo

41174515